Erbjud utbildning


Har du någon föreläsning eller utbildning som du önskar bjuda ut via Vasa sommaruniversitet?
Du får jättegärna kontakta oss och så funderar vi tillsammans över hur vi går vidare!

Vänligen nämn följande saker i ditt erbjudande:
- utbildningens titel
- målgrupp
- utbildningens innehåll
- utbildningens tidsomfattning
- ditt utbildningsarvode

Du kan skicka ditt erbjudande per e-post till info@vasasommaruniversitet.fi.

startup 593327 1920