Kurssit

Introduction to Intercultural Communication, 5 op


Aika
11.3.2022 - 27.3.2022

Ajankohdat:
pe: 17.00+-+19.00
Hinta
145.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Kulttuurienvälinen viestintä
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
6.3.2022
Sisältö


At the end of the course, students are expected to be able to:

 - present and discuss concepts and theories of relevance for intercultural communication and encounters

 - recognize and analyze challenges, boundaries and possibilities for communication and cooperation in relation to intercultural  encounters in various contexts

 - critically reflect on their own cultural situatedness and biases in relation to other

 

Generic skills:
 

 Critical thinking

 Analytical thinking

 The ability to write and edit texts

 Argumentation skills

 Communication in English language
 

Content:
 

The course deals with how cultural situatedness affects our ways of interaction. It introduces basic concepts from the field of intercultural communication but also discusses various alternative perspectives on cultural differences and identities in relation to views on communication and interaction. The course also addresses issues about stereotypes and racism, and alternative ways of understanding and approaching human diversity, e.g. from an ethical perspective. The course students acquire knowledge of basic intercultural concepts and theories in order to be able to recognize, discuss and analyze "intercultural encounters, miscommunication and conflict", and address corresponding issues regarding competences.

 

Literature
 

Piller, I. (2011). Intercultural Communication: A Critical Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. E-book: https://abo.finna.fi/Record/abo_electronic_aa.9913458543405972

Martin, Judith N. & Nakayama Thomas K. Intercultural communication in contexts. New York: McGraw-Hill 2010, 2012, or 2018

Øyvind Dahl, Iben Jensen and Peter Nynäs (eds.). Bridges of understanding: perspectives on intercultural communication Oslo: Unipub 2006

Reisigl & Wodak (2001). Discourse and discrimination: Rhetorics of racism and antisemitism. London ; New York: Routledge. E-book: https://abo.finna.fi/Record/abo_electronic_aa.9913448972805972

 

 

Föreläsare: 

FK Elisabeth Glatz

Tidtabell och avgifter


Zoom-föreläsningar fre-sö 11.3.22.- 27.3.22

fre 17-19
lö 15-17
sö 15-17 

Avgift

145 €  + ÅAs terminsavgift (50e/ vår, 50e/höst)

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Mer information

Camilla Järf-Wartiovaara    
camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5789