Kurssit

Vaativat ja tunteita herättävät asiakkaat


Aika
4.4.2022 - 4.4.2022

Ajankohdat:
ma: 09.00+-+16.00
Hinta
195.00 €

Ilmoittautuminen


Kurssitiedot

Oppiaine
Johtaminen ja esimiestyö
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
28.3.2022
Sisältö

Valmennus käsittelee työtilanteita, joissa asiakkaan/yhteistyökumppanin käytös poikkeaa normaaleista, hyvistä toimintatavoista aggressiivisuuden, passiivisuuden tai kohtuuttomien vaatimusten suuntaan.  
Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään kiukkuisuuden, vaativuuden, passiivisuuden ja röyhkeyden sisältämä viesti ja toimimaan tilanteessa tavalla, joka on työn kannalta tarkoituksenmukainen ja kunnioittaa sekä työntekijää että toista osapuolta.

Tilaisuudessa käsitellään runsaasti konkreettisia arkiesimerkkejä;   tapauskuvaukset käsitellään lomittain luennon kanssa.  Tilaisuus antaa mahdollisuuden keskusteluun.  
Valmennukseen sisältyy selkeä taustamateriaali.  Osallistujilla on mahdollisuus saada teemaan liittyviä videoita määräajaksi henkilökohtaiseen käyttöönsä.
Osallistujille tarjotaan mukaan otettavaksi harjoitustehtäviä, joilla voi harjaannuttaa itseään uusiin käytöntöihin.  

Valmennuksen sisältö 

Työyhteisö on olemassa tehdäkseen työtä

- asiakkaan/yhteistyökumppanin näkökannan validointi; työntekijän oman näkökannan validointi

 - onko erimielisyys vaarallista; pelkäämmekö konflikteja turhaan?

 - miten kohdata, ymmärtää ja pitää omat rajat?                                                                                                                                                                    

Aggressiiviset ihmiset

- mitä kiukku ja aggressio oikein ovat?

 - kaikki tunteet ovat oikeutettuja, mutta käytöstä pitää hallita

 - aggressio on aina viesti; miten ymmärtää oikein?

 - miten kohdata kiukkuinen ihminen? 

 - entä, kun on itse vihainen?  Omat tunteet ja reagointitapa

Passiivisuus, vetämättömyys ja kyynisyys

 - miten suhtautua passiiviseen/vetämättömään ihmiseen?

 - miten suojata itseä?

Rajattomat ihmiset

- mitä on rajattomuus?

 - mitä tehdä, jos asiakas/yhteistyökumppani/työyhteisön jäsen vaatii kohtuuttomia tai on röyhkeä? 

 - rajojen rakentaminen; oman rajallisuuden rakentava käyttö

 - toimintatavat ja interventiot; työyhteisön yhteiset toimintamallit

Työn kiinnostavuus ja kuormitustekijät

- reaktiomme uuteen ihmiseen: kolme vaihtoehtoa

 - vanhojen kokemusten vaikutus havaintoon, ns. automaattiset tulkinnat

 - miten oppia nauttimaan vuorovaikutuksesta ja välittää vuorovaikutuksen nautittavuus?

 - miten ”nollata” hankala kokemus?

 - tilanteet, joissa ei voi onnistua – ja mitä tehdä silloin?

Kouluttaja

Valmentaja Pirkko Heiske (FK, työyhteisökouluttaja, työnohjaaja, kirjailija) on työskennellyt parikymmentä vuotta työyhteisöjen vuorovaikutus- ja ilmapiirikysymysten parissa. Hän on tunnettu kyvystään lähestyä yleisöään yhteisöjen todellisilla kysymyksillä, huumorilla, vapaalla ja ihmisystävällisellä tyylillä.

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät vaativien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden parissa.

Aika ja paikka

ma 4.4.2022 klo 9.00-16.00 (päivän aikana lounas- ja kahvitauot)

Koulutus toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä.

Hinta

195 €  

Kurssimaksuun sisältyy Pirkko Heiskeen e-Kirja "PITÄISIKÖ TÄSSÄ VIELÄ HYMYILLÄKIN", joka sisältää kuvauksen 28 hankalasta asiakastilanteesta, niiden psykologisen tulkinnan ja ehdotukset ratkaisuiksi.


Lisätietoja

koulutuskoordinaattori Elvira Kurmaeva
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5780