Kurssit

Vaativien vanhempien kohtaaminen varhaiskasvatuksessa, OPH-hanke


Aika
9.2.2023 - 23.3.2023

Kurssitiedot

Oppiaine
Kasvatus-, opetus- ja ohjaustyö
Paikka
Verkkokurssi
Viimeinen ilmoittautuminen
16.3.2023
Luennoitsija
Heiske Pirkko
Sisältö

Vielä ehdit mukaan!

Koulutuksen tavoite on antaa kohderyhmälle (varhaiskasvatus- ja opetusalalla työskenteleville) validoivaa tapaa puhua ja ei-aggressiivista puolustautumista. 

Hankekoulutuksen aikana käsitellään käytännön esimerkkejä ja psykologisia selityksiä lomittain, ja se tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun ajankohtaisista tilanteista. Käsittelyä laajennetaan aggressioon, röyhkeyteen, työntekijän ammattirooliin

Koulutuksen jälkeen työntekijä osaa harjaannuttaa omaa mielenrauhaansa, kohdata omat tunteensa, palautua vaikean tilanteen jälkeen.

Hyödyntäjät ovat sekä päiväkotien ja koulujen työntekijät että lapsien vanhemmat ja lapset.

Koulutuksen sisältö ja aiheet:

1. koulutuspäivä. Vaativat vanhemmat: aktiivisuutta, aggressiota, haluttomuutta yhteisiin toimintatapoihin, röyhkeyttä?  Aggression ja röyhkeyden psykologiaa

2. koulutuspäivä. Ammatti-identiteetti: miten sekä kuunnella hyvin että ylläpitää ammattirooliaan? Suhtautuminen virheisiin

3. koulutuspäivä. Käytännön tilanteiden ratkaisuja: tapausesimerkkejä kontaktin välttelystä aggressioon, röyhkeyteen ja manipulointiyrityksiin.

4. koulutuspäivä. Lisää tapausesimerkkien käsittelyä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti varhaiskasvatus-ja esiopetusalan ammattilaisille. Myös valmennus hyvin sopii kaikeille kasvatustyötä tekeville: varhaiskasvatus, päivähoito, perusopetus-, opetus-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja näiden alojen opiskelijoille.

Kouluttaja

Valmentaja Pirkko Heiske (FK, työyhteisökouluttaja, työnohjaaja, kirjailija) 

Paikka

Koulutus pidetään verkossa ( Zoom-videoneuvotteluvälineellä), tapaamiset tallennetaan

Koulutuksen aikataulu

To 9.2.2023 klo 14.00–17.30

To 16.2.2023 klo 14.00–17.30

To 16.3.2023 klo 14.00–17.30

To 23.3.2023 klo 14.00–17.30

Maksut

Valmennus on maksuton ja avoin kaikille. Hanketta rahoittaa Opetushallitus

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
puh. 044 754 5780,
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi