Strategia

Vaasan kesäyliopisto
Arvot

Elinikäinen oppiminen
Akateemisuus ja sivistys
Tavoitettavuus: Opintoihin ja koulutuksiin voi osallistua oman maakunnan alueella, itseä lähellä.
Luottamus: Luotamme työntekijöihin, opettajiin ja luennoitsijoihin sekä opiskelijoiden haluun oppia. Meillä on lupa kokeilla ja kehittää uutta.

Missio

Vaasan kesäyliopisto antaa mahdollisuuden akateemisiin opintoihin, elinikäiseen itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen kaikille siitä kiinnostuneille. Vaasan kesäyliopisto tarjoaa alueen yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden lisätä työelämässä tarvittavaa osaamista koulutusten avulla.

Visio

Vaasan kesäyliopistossa voi entistä mutkattomammin suorittaa monipuolisia korkeakouluopintoja ja kielikursseja. Kesäyliopisto on tunnettu ja arvostettu koulutuskumppani, joka järjestää koulutusta yritysten ja organisaatioiden suuriin ja pieniin tarpeisiin. Opetusmenetelmissä hyödynnetään aina ajankohtaisia uusia innovaatioita yhdistettynä vapaan sivistystyön rikkauksiin (opintopiirit, pienet keskustelevat ryhmät, tuutorointi). Opetusta järjestetään koko maakunnan alueella etelästä pohjoiseen.

Strategia

Kesäyliopiston päätoimipiste on Vaasassa, jossa oppimisen iloa voi kokea suomeksi, på svenska and in English. Pietarsaaressa järjestetään ruotsinkielistä avointa yliopisto-opetusta yhteistyössä Arbiksen kanssa. Yhteistyötä muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa lisätään, jotta avointa korkeakouluopetusta voitaisiin tarjota myös eteläisellä Pohjanmaalla.

Vaasan kesäyliopisto on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen koulutuksen järjestäjä, jonka toiminta katetaan kurssimaksuilla, jäsenmaksuilla, avustuksilla ja valtionosuustuloilla.

Kesäyliopistossa opiskelu ja työskentely on rentoa, mutta tavoitteista ei tingitä. Meidän kynnyksemme yli on helppo astua akateemisten opintojen maailmaan tai syventää osaamista, jota tarvitaan työelämässä juuri nyt.

Vaasan kesäyliopisto toimii kevyellä organisaatiolla, jossa vaalitaan hyvää yhteishenkeä ja yhteen hiileen puhaltamista. Pidämme yllä ja kehitämme omaa ammattitaitoamme, jotta tulevaisuudessakin pystymme järjestämään tarpeita vastaavia vetovoimaisia ja kiinnostavia koulutuksia.