Dataskyddsbeskrivning

EU:s nya dataskyddslag trädde i kraft 25.5.2018.

Om du vill, kan du
1. ändra
2. flytta
3. se, eller
4. radera
dina egna personuppgifter som finns sparade i Vasa Sommarunis datasystem.

Gör så här:
1. Ta med ett identitetskort beviljat av polisen, pass eller körkort.
2. Kom till Vasa Sommarunis kontor (Universitetsstranden 10, 65200 Vaasa), så hjälper vi gärna till med vidare åtgärder.
Sänd vänligen e-post till adressen info@vaasankesayliopisto.fi, ifall du har något att meddela, fråga eller anmärka gällande dataskyddet eller datasäkerheten.
Läs mer om dataskyddet här: www.tietosuoja.fi (länken leder till en extern webbplats)

 

DATASKYDDSBESKRIVNING (25.5.2018)

 

1. Registerhållare

Vasa sommaruniversitet rf

Universitetsstranden 10

65200 Vasa

044 754 5783

info@vasasommaruniversitet.fi

2. Dataskyddsombud

Tina Martins

Universitetsstranden 10

65200 VASA

044 754 5781

tina.martins@vasasommaruniversitet.fi

3. Registrets namn

 

 

 

 

 

 

Personuppgifter på Vasa sommaruniversitet (externa)

I denna dataskyddsbeskrivning betecknas alla de processer, i vilka Vasa sommaruniversitets personuppgifter behandlas.

 

1.   Privatpersoner som deltar i skolningar

2.   Företagskunder

3.   Hantering av studerandeärenden

4.   Marknadsföring

5.   Sommaruniversitets styrelse

6.   Underleverantörer och köpta tjänster

7.  Arbetssökande och sökande till praktikantplatser

 

4. Syftet med hanteringen av personuppgifter

Uppgifterna sparas enligt en av lagen och arkiveringsplanen bestämd minimitid.

 

1.   Privatpersoner som deltar i utbildningarna

-     Information, kommunikation och fakturering gällande  

       utbildningarna och eventuell uppskattning av

       förutsättningar för studier

2.   Företagskunder

-     Hantering av uppgifter gällande försäljning samt angående kunder och övriga intressenter

3.   Hantering av uppgifter gällande studeranden

-      Hantering av uppgifter knutna till förverkligandet av  

       personers utbildning

4.   Marknadsföring

-        Hantering av uppgifter gällande marknadsföring

5.   Sommaruniversitets förtroendemän

-        Hantering av uppgifter gällande sommaruniversitetets  

         styrelses verksamhet

6.   Underleverantörer och köpta tjänster

-        Hantering av uppgifter gällande underleverantörers tjänster och uppdrag utförda som köpta tjänster

7.   Arbetssökande och sökande till praktikantplatser

-        Hantering av uppgifter gällande arbetssökande och sökanden till praktikantplatser

 

 

 

 

 

 

5. Registrets informationsinnehåll

 

Gällande personuppgifter är analysen av den insamlade informationen uttömmande. Med organisationens grunduppgifter avses allmän information som inte är bunden till enskilda personer.

 

  1. Privatpersoner som deltar i utbildningarna

-        Namn, adress, e-post, personbeteckning, telefonnummer, hemkommun, kön, modersmål, medborgarskap, tidigare utbildning och kunnande, samt uppgifter på betalaren av utbildningen, arbetssituation och arbetsuppgifter och annan för studierna och arbetet relevant information.

 

  1. Företagskunder

-        Kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter

 

  1. Hantering av studerandeärenden

-        Uppgifter som uppges vid ansökan till utbildning, samt information relaterat till uppföljning av studier och prestationer.

 

  1. Marknadsföring

-        Organisationens grundinformation, kontaktpersonen/kontaktpersonernas namn, ställning i företaget samt kontaktuppgifter.

 

  1. Sommaruniversitetets rektor

-        Namn på styrelsemedlemmarna, telefonnummer, adress, e-post, personsignum och kontonummer.

 

  1. Underleverantörer och köpta tjänster

-        Organisationens grundinformation, kontaktpersonens/kontaktpersonernas namn, e-post, telefonnummer samt information gällande underleverantören och de köpta tjänsterna.

 

  1. Arbetssökande och sökande till praktikantplatser

-        Namn, adress, e-post, telefonnummer, födelsetid, modersmål, arbetserfarenhet, utbildningsbakgrund samt övrig för ifrågavarande arbetsplats relevant information.

 

 

6.

Vanliga informationskällor

1. Privatpersoner som deltar i utbildningar

- Privatpersoner meddelar själva den information som behövs i samband med anmälan eller ansökan till utbildningen.

 

2. Företagskunder

- Informationen fås direkt av kunderna själva och från dokument eller anteckningar från diskussioner och telefonsamtal.

 

3. Hantering av studerandeärenden

- Information ges av studeranden själva i samband med ansökan, av lärare angående framskridandet av studierna och I övriga frågor gällande studierna kan uppgifter fås från utbildningssekreteraren.

 

4. Marknadsföring

- Uppgifter fås från företagens hemsidor samt köpt information från specialiserade tjänsteproducenter.

 

5. Sommaruniversitetets rektor

- Personer uppger information i samband med medtycke till verksamheten.

 

6. Underleverantörer och köpta tjänster

- Uppgifter från kontaktpersoner i samband med uppdateringar eller uppgörande av kontrakt. Vid konkurrande anbud kan uppgifter tas från vederbörandes hemsidor.

 

7. Arbetssökande och sökande till praktikantplatser.

- Sökanden uppger informationen själv