Vaasan kesäyliopisto ry - Vasa sommaruniversitet rf

Alla kan delta i sommaruniversitetens kurser

Sommaruniversiteten är en del av läroanstalterna inom den fria bildningen, som även inkluderar medborgarinstituten, folkhögskolorna, idrottsinstituten och studiecentralerna. Den fria bildningens uppgift är att arrangera utbildning som främjar det livslånga lärandet och ett intakt samhälle, jämlikhet och ett aktivt medborgarskap. Enligt lag bör sommaruniversitetens verksamhet inriktas på högskoleundervisning, samt svara på andra kompetens- och bildningsbehov som finns inom verksamhetsområdet. Alla intresserade kan delta i sommaruniversitetets kurser, oberoende av ålder, utbildningsbakgrund eller studierätt.

Nytänkande sedan 1960

Vasa sommaruniversitet grundades år 1960. Sommaruni var den första läroanstalten i Österbotten som erbjöd högskoleutbildning. Syftet var att erbjuda högskoleutbildning åt personer som inte annars hade tillgång till detta. År 1972 flyttades ansvaret för verksamheten över från Vasa stad till Vaasan kesäyliopisto ry - Vasa sommaruniversitet rf, som sedan dess ansvarat för sommaruniversitetsverksamheten i Vasa.

MG 9089lowres


Finlands enda tvåspråkiga sommaruniversitet

Vasa sommaruniversitet är Finlands enda tvåspråkiga universitet. Till en början studerade man, som namnet antyder, endast på sommaren. Från och med 1980-talet arrangeras undervisning året om. Nuförtiden är det möjligt att avlägga kurser som följer fordringarna vid Helsingfors, Jyväskylä, Tammerfors, Åbo och Östra Finlands universitet, Åbo Akademi, Vasa yrkeshögskola samt Yrkeshögskolan Novia. Sommaruni har en filial i Jakobstad, som drivs i Jakobstad arbis regi. Där har man möjlighet att avlägga Åbo Akademis kurser. Sommaruni arrangerar också engelskspråkiga kurser. Bekanta dig gärna med utbildningsutbudet.


Medlemmar

Vasa sommaruniversitet upprätthålls av Vaasan kesäyliopisto ry - Vasa sommaruniversitet rf. Föreningens medlemmar är städerna Vasa, Kristinestad, Närpes och Jakobstad och kommunerna Storkyro, Korsholm, Laihela, Larsmo, Malax och Östermark, samt Österbottens förbund, Svenska handelshögskolan, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Vasa universitet och Åbo Akademi. 

 

Styrelsen

Oili Airaksinen-Rajala Österbottens förbund
Mikaela Björklund Österbottens förbund (viceordförande)
Ulla Granfors Österbottens förbund (ordförande)
Ghodrat Moghadampour Vasa stad
Magdalena Snickars Vasa stad
Helena Varmajoki Vaasan yliopisto
Pernilla Rauma Åbo Akademi

Vetenskapsrektor vid Vasa sommaruniversitet är professor Tommi Lehtonen från Vasa universitet och vice vetenskapsrektor är professor Lisbeth Fagerström från Åbo Akademi.