Ska vi Zooma till nätkurser!

ska vi zooma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgrupp

Undervisningspersonalen inom det fria bildningsarbetet (medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler)
Även annan undervisningspersonal inom undervisningsväsendet kan delta i utbildningen.

Utbildningens språk

Svenska

UTBILDNINGEN ÄR AVGIFTSFRI FÖR DELTAGAREN

Finansiär: Utbildningsstyrelsen

Teman och innehåll

Våren 2024: Ska vi Zooma till nätkurser! Bearbeta din kurs

- Fördjupa dig i verktyg, metoder och utnyttjande av teknik i pedagogiken

- Planering och genomförande av en distansutbildning

- Hur lägga upp en distanskurs på internet

- Fokus på att bygga en digitaliserad kurs (t.ex. din egen kurs)

- En allmänn översikt i specialgruppernas behov - hur kan man beakta specialgrupper i distansutbildning: Grupparbete

Helheten innehåller 8 tillfällen via Zoom samt självständnigt arbete. Utbildningen genomförs med föreläsningar samt övningar, grupparbete och uppgifter.

Eventuella frånvaro ersätts med att se på inspelningen av lektionen och / eller med eventuella ersättande uppgifter.

Hösten 2023: Ska vi Zooma till nätkurser! Verktyg och metoder

- Verktyg och metoder för att skapa en distanskurs

- Verktyg och metoder för att undervisa online

- Video och ljud

- Fokus på utnyttjande av teknik i pedagogiken och att hitta rutiner

- En allmänn översikt i specialgruppernas behov - hur kan man beakta specialgrupper i distansutbildning

Helheten innehåller 8 tillfällen via Zoom samt självständigt arbete. Utbildningen genomförs med föreläsningar samt övningar, grupparbete och uppgifter.

Eventuella frånvaro ersätts med att se på inspelningen av lektionen och / eller med eventuella ersättande uppgifter.

Anmälan: via länken

Lärandemål

Målet är att stöda och stärka den professionella kompetensen i distansutbildning. Deltagaren skall under utbildningens gång lära sig att planera och genomföra distansutbildning genom att använda olika verktyg, metoder och tjänster samt video och ljud i undervisningen på ett naturligt sätt. Man får lära sig vilka verktyg och tjänster som fungerar effektivt. Man får även en allmän översikt i specialgruppernas behov.

Deltagarna skapar en digitaliserad kurs eller del av kurs vid utbildningens slut.

Tid och plats

17.1 – 24.4.2024

Ons 17.1 kl. 16.30–19.00
Ons 31.1 kl. 16.30–19.00 OBS! Följande gång på tisdag 13.2.
Ti 13.2 kl. 16.30–19.00 OBS! Följande gång om tre veckor
Ons 6.3 kl. 16.30–19.00
Ons 20.3 kl. 16.30–19.00
Ons 3.4 kl. 16.30–19.00
Ons 17.4 kl. 16.30–19.00 OBS! Följande och den sista gången om en vecka
Ons 24.4. kl. 16.30–19.00

6.9 – 13.12.2023

Ons 6.9 kl. 16.30–19.00
Ons 20.9 kl. 16.30–19.00
Ons 4.10 kl. 16.30–19.00 OBS! Följande gång om en vecka
Ons 11.10 kl. 16.30–19.00 OBS! Följande gång om tre veckor
Ons 1.11 kl. 16.30–19.00
Ons 15.11 kl. 16.30–19.00
Ons 29.11 kl. 16.30–19.00
Ons 13.12 kl. 16.30–19.00

Utbildningen genomförs med föreläsningar samt övningar, grupparbeten och uppgifter.

Utbildningen sker online via Zoom.

Utbildare

PeM Peter Ahlroos
Specialist inom distansutbildning, ing. Peter Hellström
Gästföreläsning om specialgruppernas behov: Datero rf

Mer information

Hanna Pitkänen, rektor
hanna.pitkanen@vaasankesayliopisto.fi
Tel. 044 754 5784

UBSfinans4