Digitalt lärande och undervisning

Digitalt lärande och undervisning, Mini online utbildning

Personalfortbildningsprojekt inom det fria bildningsarbetet
Våren 2022

Digitalt lärande och undervisning, verktygslåda för lyckad digitalisering är främst riktat till undervisningspersonalen inom det fria bildningsarbetet: Undervisningspersonalen vid medborgarinstituten, folkhögskolorna, sommaruniversiteten och studiecentralerna, men även den administrativa personalen.

Utbildningen, som är avgiftsfri för deltagaren, är finansierat av Utbildningsstyrelsen.

Kurserna som hålls 1.2.2022.-17.5.2022 har följande innehåll:

Deltagarna lär sig använda digitalt lärande och skapa en digital kurs eller kursdelar. Fokus ligger på digitala läromedel och läromiljöer samt användning av dem i undervisning/arbetet. Deltagarna får tips och verktyg för att bygga upp och genomföra egna online utbildningar.
Deltagarna får bekanta sig och öva på olika verktyg för att kunna skapa en mångsidig undervisning online med till exempel video, blogg och böcker.

Arbetsmetoder

- Föreläsningar, workshops och uppgifter. Allt material samlas och deltagarna får tillgång till det via appen Showbie.

Helheten motsvarar 5 sp

Kursens lärandemål:

Deltagaren ska efter utbildningen kunna

- Planera, skapa och genomföra undervisning online. Skapa meningsfulla uppgifter och material för digitala medier.

- Känna till olika lärplattformer och verktyg för digitalt lärande och undervisning samt kunna välja lämpliga sådana för sin egen undervisning och sitt arbete

- Bemöta, stöda, motivera och utvärdera studerande online

Utbildningens språk:
Svenska

125555842 6211739378058 5651920274452167834 n.png2