Vaativien vanhempien kohtaaminen varhaiskasvatuksessa, maksuton verkkokoulutus

OPH hanke2

Koulutuksen tavoite on antaa kohderyhmälle (varhaiskasvatus- ja opetusalalla työskenteleville) validoivaa tapaa puhua ja ei-aggressiivista puolustautumista.

Hankekoulutuksen aikana käsitellään käytännön esimerkkejä ja psykologisia selityksiä lomittain, ja se tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun ajankohtaisista tilanteista. Käsittelyä laajennetaan aggressioon, röyhkeyteen, työntekijän ammattirooliin.

 

Koulutuksen jälkeen työntekijä osaa harjaannuttaa omaa mielenrauhaansa, kohdata omat tunteensa, palautua vaikean tilanteen jälkeen.

Hyödyntäjät ovat sekä päiväkotien ja koulujen työntekijät että lapsien vanhemmat ja lapset.

Ilmoittaudu mukaan viimeistän 2.2.2023

Koulutuksen aikataulu, sisältö ja aiheet:

To 9.2.2023 klo 14.00–17.30 Vaativat vanhemmat: aktiivisuutta, aggressiota, haluttomuutta yhteisiin toimintatapoihin, röyhkeyttä? Aggression ja röyhkeyden psykologiaa

To 16.2.2023 klo 14.00–17.30 Ammatti-identiteetti: miten sekä kuunnella hyvin että ylläpitää ammattirooliaan? Suhtautuminen virheisiin

To 16.3.2023 klo 14.00–17.30 Käytännön tilanteiden ratkaisuja: tapausesimerkkejä kontaktin välttelystä aggressioon, röyhkeyteen ja manipulointiyrityksiin.

To 23.3.2023 klo 14.00–17.30 Lisää tapausesimerkkien käsittelyä.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti varhaiskasvatus-ja esiopetusalan ammattilaisille. Myös valmennus hyvin sopii kaikeille kasvatustyötä tekeville: varhaiskasvatus, päivähoito, perusopetus-, opetus-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja näiden alojen opiskelijoille.

Kouluttaja
Valmentaja Pirkko Heiske (FK, työyhteisökouluttaja, työnohjaaja, kirjailija)

Paikka
Koulutus pidetään verkossa ( Zoom-videoneuvotteluvälineellä), tapaamiset tallennetaan

Maksut
Valmennus on maksuton ja avoin kaikille. Hanketta rahoittaa Opetushallitus

OPH Logo PNG3

 

 

 

 

Lisätietoja
koulutussuunnittelija Elvira Kurmaeva
puh. 044 754 5780,
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi