Jakobstads Arbis


jkbstd arbis

Jakobstads Arbis

Skolgatan 25-27 B

68600 JakobstadÖPPEN UNIVERSITETSUNDERVISNING 2021-2022 i Jakobstad

Inom Öppna Universitetet (Open University) kan du studera akademiskt på hemorten. Alla intresserade är välkomna – kurserna har inga förkrav! Erfarenhet av akademiska studier eller studentexamen krävs inte som bakgrund. Kurserna ger tillfälle att bekanta sig med akademiska studier i allmänhet eller ett speciellt ämne i synnerhet innan man gör större beslut gällande heltidsstudier. Öppna universitetsstudier kan vara en väg till universitetsexamen och de kan räknas tillgodo i en eventuell framtida examen. Vi samarbetar med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Vasa och Åbo. Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). Tidigare studier avlagda i studieveckor (sv) får oftast räknas till godo. Grundstudier omfattar minst 25 poäng och ämnesstudier minst 35 poäng. Universitetsexamen avläggs i två steg, där kandidatexamen omfattar 180 poäng och magisterexamen ytterligare 120 poäng.

KURSAVGIFTER

Den lokala kursavgiften är 15 €/studiepoäng för att täcka en del av de direkta kurskostnaderna. Åbo Akademi uppbär därtill en terminsavgift på 50€ för de tjänster som Centret för livslångt lärande erbjuder deltagare (registrering av studieprestationer, intyg, studierådgivning mm). Terminsavgiften erläggs en gång per termin och för den får du studera obegränsat under den terminen. Studeranden som är inskrivna (närvaroanmälda) för grundexamen vid Åbo Akademi är befriade från terminsavgiften. Materialavgifter kan också förekomma.

ANNULLERING

Kursanmälan är bindande, eftersom antalet anmälda är avgörande för möjligheterna att förverkliga kurserna. Om annullering görs efter att anmälningstiden gått ut faktureras 50% av den lokala kursavgiften förutom vid sjukdomsfall, som kan bestyrkas med läkarintyg eller annat motsvarande intyg. Om ingen annullering görs överhuvudtaget faktureras kursavgiften i sin helhet. Avgift för kurs som deltagaren påbörjat, men senare avbrutit, faktureras i sin helhet. Annullering görs till arrangören (ej till läraren). Observera att antalet anmälda bör vara minst 10 för att en kurs skall starta.