Allmän information

MG 2

 

I kursbeskrivningen framgår det om kursen innehåller tentamen eller slutförhör.
Du behöver inte anmäla dig till det första tenttillfället.

I kursbeskrivningen framgår det om kursen innehåller tentamen eller slutförhör. Du behöver inte anmäla dig till det första tenttillfället. Du bör anmäla dig till övriga tenttillfällen senast 10 dagar innan tenten. Anmäl dig här.

Tenttillfällena innehåller ingen s.k. akademisk kvart, utan börjar prick klockan X. Man får avlägsna sig tidigast 30 minuter efter att tenten börjat, och efter detta har ingen som försenat sig till tillfället rätt att delta.

Tenterna ordnas i allmänhet i Vasa universitets huvudbyggnad, Tjärhovet (Wolffskavägen 34). Kolla upp tid och plats innan tenten på den här sidan: Tentkalender

Det är obligatoriskt att ha med sig identifikationsbevis (körkort eller dylikt) till tenttillfällena. 


Utomstående tentander

Studerande som tenterar andra utbildningsarrangörers tenter vid sommaruniversitetets tenttillfällen betalar en avgift på 30 €/förhör. 
 För extra tentövervakning utanför sommaruniversitetets tenttillfällen debitteras skild ytterligare avgift (ca. 15 €/h).

Man bör alltid komma överens om extra tenttillfällen med såväl sin egen läroanstalt som med Vasa sommaruniversitet (e-post info@vasasommaruniversitet.fi eller tfn 044 754 5781). Därefter bör man fylla i tentanmälningsblanketten här: Anmälan till tent

Studerande vid Chydenius högskolecentrum i Karleby tenterar utan avgift i Vasa till den 31.12.2014 de gånger ett av Jyväskylä universitets allmänna tenttillfällen ordnas. Följ anvisningarna vid den egna läroanstalten när du anmäler dig.

Obs! Om du kommit överens om ett extra tenttillfälle men inte dyker upp till tenten så debiterar vid 50% av tentavgiften i form av hanteringskostnader.

Kontaktperson:
Tina Martins
tina.martins@vasasommaruniversitet.fi
tfn. 044 754 5781