Anmälningsförfarande

Kursanmälningar

Man bör anmäla sig till samtliga kurser på förhand. Om det finns utrymme på kursen efter att anmälningstiden gått ut har man möjlighet att komma med.

Vänligen notera att kursanmälningarna alltid är bindande. Om du måste annullera ditt deltagande i kursen bör du göra det senast en vecka innan kursen inleds. I andra fall uppbär vi en inhiberingsavgift som motsvarar 20% av kurspriset, dock allra minst 20 €. Om deltagandet inte annulleras överhuvudtaget och deltagaren inte dyker upp till utbildningen debitteras hela kursavgiften.

Bekanta dig med villkoren för annullering innan du anmäler dig till en kurs.


Tentanmälan

Du bör anmäla dig till tent senast två veckor innan tenten. Till det första tillfället kan du komma utan att ha anmält dig på förhand. Mer information