Annullering

Vänligen notera att kursanmälningarna är bindande.

- Om du trots allt inte kan delta i undervisningen meddela i första hand sommarunis kansli om detta per e-post, adress info@vasasommaruniversitet.fi
- Du bör annullera ditt deltagande senast en vecka innan kursen inleds. I andra fall uppbär vi en inhiberingsavgift på 20 % av kurspriset, dock minst 20 euro.
- Om du helt låter bli att annullera ditt deltagande, och inte dyker upp till undervisningen eller annullerar ditt deltagande när utbildningen/kursen redan inletts så debitteras hela kursavgiften
- Din anmälan ogiltigförklaras inte fast du låter bli att betala kursavgiften. Kursavgifterna är indrivningsbara. (Lag nr. 706/2007).