Avgifter

MG 1878

 

Kursavgiften omnämns i kursbeskrivningen. De öppna universitetskurserna inkluderar sommaruniversitetets kursavgift samt ifrågavarande universitets administrations-/registrerings-/läsårsavgift.  Kursavgiften betalas i regel vid anmälning med nätbetalning*. I vissa situationer, till exempel om faktureringskunden är ett företag, kan fakturan skickas på posten när kursen inletts. Obetalade kursavgifter skickas till indrivningsbolag efter förfallodagen. Kursavgifterna är indrivningsbara. (Lag nr. 706/2007).

Sport- och kulturförmån: ePassi och EdenredVi godkänner också kulturförmånsedlar som arbetsgivaren kan erbjuda för hobbykurser: ePassi- och Edenred. Information om de kurser som godkänns finns i varje enskild kursbeskrivning. 

Betalning:

1. Meddela i samband med anmälan att du ämnar använda kultursförmånsedlar som betalmedel.
2. Du ska alltså inte betala inte kursavgiften som en nätbetalning i samband med anmälan.
3. Vänta på att du får räkningen per epost vid kursens början.
4. Utför betalningen enligt tjänsteleverantörens anvisningar: Edenred eller ePassi.
5. Skicka kvittot till följande epost-adress: info@vaasankesayliopisto.fi

Arbetstagarens användning av valfria idrotts- och kulturstjänster som en skattefri förmån föreskrivs av skattemyndigheterna. 

Extra tentander vid sommaruniversitetet

Studerande som deltar i tenter arrangerade av andra utbildningsarrangörer på sommaruniversitetets tenttillfälle betalar en avgift på 30€/förhör. För extra tentövervakning uppbärs en skild avgift. 

 

Rabatt på kursavgifter

Fortbildningar:

Om deltagaren är anställd av någon av våra medlemsorganisationer kan Vasa sommaruniversitet erbjuda 20% rabatt på avgiften för fortbildningar. Om rabatten förhandlas alltid från fall till fall. 

Medlemsorganisationerna är Österbottens förbund, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Vasa universitet, Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan samt kommunerna Jurva, Jakobstad, Korsholm, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Närpes, Storkyro, Vasa och Östermark.

 

* Betalningsförmedlare
Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.
Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830
www.paytrail.com

 

 

Paytrail