Avgifter

MG 1878

 

Kursavgiften omnämns i kursbeskrivningen. De öppna universitetskurserna inkluderar sommaruniversitetets kursavgift samt ifrågavarande universitets administrations-/registrerings-/läsårsavgift.  Kursavgiften betalas i regel vid anmälning med nätbetalning*. I vissa situationer, till exempel om faktureringskunden är ett företag, kan fakturan skickas på posten när kursen inletts. Obetalade kursavgifter skickas till indrivningsbolag efter förfallodagen. Kursavgifterna är indrivningsbara. (Lag nr. 706/2007).

Sport- och kulturförmån: ePassi och EdenredVi godkänner också kulturförmånsedlar som arbetsgivaren kan erbjuda för hobbykurser: ePassi- och Edenred. Information om de kurser som godkänns finns i varje enskild kursbeskrivning. 

Betalning:

1. Meddela i samband med anmälan att du ämnar använda kultursförmånsedlar som betalmedel.
2. Du ska alltså inte betala inte kursavgiften som en nätbetalning i samband med anmälan.
3. Vänta på att du får räkningen per epost vid kursens början.
4. Utför betalningen enligt tjänsteleverantörens anvisningar: Edenred eller ePassi.
5. Skicka kvittot till följande epost-adress: info@vaasankesayliopisto.fi

Arbetstagarens användning av valfria idrotts- och kulturstjänster som en skattefri förmån föreskrivs av skattemyndigheterna. 

Extra tentander vid sommaruniversitetet

Studerande som deltar i tenter arrangerade av andra utbildningsarrangörer på sommaruniversitetets tenttillfälle betalar en avgift på 30€/förhör. För extra tentövervakning uppbärs en skild avgift. 

 

 

* Betalningsförmedlare
Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.
Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830
www.paytrail.com

 

 

Paytrail