Resultat och registrering

MG 9018lowresStudier som avlagts och godkänts vid sommaruni registreras automatiskt vid den högskola vars fordringar studierna följer. Om du är inskriven vid den högskola till vilket de studier du avlagt hör, registreras dessa automatiskt i ditt studieregister automatiskt.

I annat fall kan du begära ett studieintyg genom att ta kontakt med Vasa sommarunis kansli. Intyget skickas till dig per post till den adress du angett.

Studieregistren enligt universitet

Åbo Akademi: Sture
Svenska Handelshögskolan:
Yrkeshögskolan Novia:
Vasa universitet: WebOodi
Jyväskylä universitet: Korppi
Östra Finlands universitet: WebOodi
Tammerfors universitet:
Åbo universitet:
Helsingfors universitet:
Uleåborgs universitet:
Lapplands universitet: