Personal


E-post: förnamn.efternamn@vasasommaruniversitet.fi

 Elvira11

Elvira Kurmaeva
Tf. rektor, utbildningsplanerare

elvira.kurmaeva@vasasommaruniversitet.fi

Språkkurser, Geronet-projektet, KETO-projektet
Tfn 044 754 5780

camilla

Camilla Järf-Wartiovaara
Marknadsföringsansvarig utbildningsplanerare

camilla.jarf@vasasommaruniversitet.fi

Marknadsföring, fortbildning och öppen universitetsutbildning
Tfn 044 754 5789

 

 

MG 8414lowresTina Martins
utbildningsplanerare

tina.martins@vasasommaruniversitet.fi

Arbetslivets utbildning, fakturering, tentadministrering, marknadsföring
Tfn 044 754 5781