Projekt


Aktuella projekt

91a793e5 5a2a 49c1 913e 7937a04c72f2

KETO-HANKE, Ketterä oppijuus

Ketterä oppijuus tukee toimimista työssä sekä antaa valmiuksia työnhakuun.Yhdeksän kesäyliopiston yhteinen Keto-hanke – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa käynnistyy syksyllä. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeessa tavoitteena on valmentaa 900 suomalaisen ketterän oppijan taitoja.

 

Ketterän oppisen taitoja ovat mm. ajanhallinta, ajattelun taidot, luovuus, itsensä johtaminen, ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, palvelumuotoilu, projektityöskentely, resilienssi, tiimityö, vuorovaikutus ja digitaidot. Niitä kehittämällä ihmisillä on mahdollisuus vastata kehittyvän työelämän tarpeisiin ja edistää omaa työllistymistään ja töiden jatkumista. Keto-hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät, työttömyysuhan alaiset (määräaikaisissa työsuhteissa olevat) ja työlliset, joilla on matala pohjakoulutus. Valmennuksia toteutetaan yhdeksän maakunnan alueella sekä lähiopetuksena että verkossa.

Lisätietoja hankkeesta tästä, mutta jos kiinnostuit, voit olla jo nyt yhteydessä meihin. Ota yhteyttä!
info@vaasankesayliopisto.fi / 0447545783